Seriózny a spoľahlivý spôsob čistenia odpadov

Občas sa vyskytne situácia, že potrubie a kanalizácia už nepracujú správne, na ich vnútorných priemeroch sa vytvárajú usadeniny a tie bránia prirodzenému odtekaniu splaškov, odpadu a kvapaliny.

Vtedy je vhodné zbystriť pozornosť a zavolať si servis, ktorý situáciu profesionálne posúdi, vyhodnotí a navrhne efektívny postup.

construction-2753798_640

Služba čistenie odpadov je seriózny partner pre prevenciu a zároveň aj pre urgentné čistenie potrubia, kanalizácie, toaliet, sprchových a drezových výleviek. Nenechávajte usadzovať množstvo špiny, odpadu a fekálií v potrubiach a v kanalizácii, poraďte sa radšej s odborníkmi na vhodnom zásahu, primeranej technike, spoľahlivom výkone a korektnej cene.

Ponúkaná služba Vám bude k dispozícii nonstop, po ich príchode nadobudnete pocit, že ste naozaj na správnom mieste a výsledok Vás príjemne prekvapí.

Zásah sa vykoná buď vysokým prúdom vody, alebo pomocou hrubých špirál s čo najvhodnejšou hlavicou, ktorá sa zvolí podľa typu, priemeru a profilu zaneseného potrubia.

Pre kanalizácie s dĺžkou približne 25 m sa použije technika s mobilným zariadením, ktorý bude poháňaný elektromotorom a ktorý bude mať rovnako efektívny výkon ako ostatné spôsoby čistenia kanalizácie a potrubia.

Ak sa aj u Vás vyskytujú problémy s lokalizáciou potrubia ponúkaná služba trasovania Vám pomocou rádiolokačného princípu presne zdokumentuje trasu a hĺbku uloženia kanalizácie.

Podobne je to aj s lokalizáciou poruchy na kanalizácii – ponúkaný TV monitoring Vám pomôže lokalizovať poruchu, nájsť zdroj znečistenia a pomôcť Vám s riešením do budúcnosti.

conveyor-5438440_640

Frézovanie potrubia je takisto účinný spôsob čistenia potrubia, pomocou špeciálne upravených frézovacích zariadení odstránite napríklad aj stavebné zvyšky z kanalizácie, zbytočné výkopové práce nebudú potrebné.

Skutočne rýchly zásah v pravej chvíli je k dispozícii nepretržite.