Linkbuilding je potrebný a funkčný nástroj online marketingu

V súčasnosti dokáže byť efektívnym nápadom preniesť svoje podnikanie na internet. A to vo veľkej miere značí hlavne propagáciu či snahu zviditeľniť ho v tomto priestore. K tomu existuje niekoľko funkčných možností či druhov reklamy, pričom u každého z nás môže najlepšie fungovať niečo iné. Je ale pravda, že podstatným faktorom je aj to, aké má vaša stránka momentálne postavenie v internetových vyhľadávačoch.

Pokiaľ v danom smere chcete dosiahnuť zlepšenie a dokonca sa dostať do popredných výsledkov v Google, ktorý bude poskytovať obsah vášho webu k relevantným hľadaným výrazom a stránka tak bude dobre viditeľná pre potenciálnych záujemcov, potom sa oplatí zaoberať procesom SEO, čiže optimalizáciou pre vyhľadávače.

SEO, myška

Funkčná optimalizácia musí pracovať s vonkajšími (off-page) a vnútornými (on-page) faktormi, ktoré sa podpisujú pod celkové poradie webu umiestneného vo vyhľadávači. Respektíve pod to, aby bol odkaz na stránku poskytovaný ideálne čo najvyššie ako ten s relevantným a kvalitným obsahom. Teda takým, čo bude najvhodnejší pre konkrétneho záujemcu (podľa kritérií vyhľadávača).

Takáto pozícia sa ale takisto dá a vlastne musí ovplyvňovať už zmienenými vonkajšími faktormi, kedy je najznámejším nástrojom linkbuilding Seolight.sk. Najlepšie preložený ako „budovanie spätných odkazov“, čo so sebou prináša z hľadiska zviditeľnenia niekoľko výhod.

seo smerovky

V našom prípade tou najpodstatnejšou je asi fakt, že kvalita a počet linkov respektíve spätných odkazov, sú dôvodom dosiahnutia vyššej priečky vo vyhľadávači.

  • Ak je takýchto linkov viac, sú umiestnené na responzívnych a funkčných weboch a zahrnuté v kvalitnom obsahu, ide o jeden z faktorov, čo vyhľadávacím robotom vraví v prospech konkrétnej stránky, na ktorú tieto odkazy smerujú.

Okrem tejto základnej funkcie to má ale aj ďalší význam, pretože linky dokážu byť zahrnuté v atraktívnom obsahu, pri ktorého čítaní užívateľ môže kliknúť na dotyčný odkaz a ten ho presmeruje do konkrétnej časti vášho webu.

  • A tým sme získali návštevníka z cudzích, teda vonkajších zdrojov.