Rady, triky a ako by mala vyzerať ideálna pokládka zámkovej dlažby

Úzky chodník kopírujúci základy a obvodové múry domu, malý chodník k altánku či k záhonom zeleniny alebo cestička do garáže. To všetko sú ideálne miesta pre pokládku zámkovej dlažby a obohatenie tohto priestoru nejakým kamenným materiálom, ktorým väčšina tvárnic takejto dlažby bezpochyby je. Na prvý pohľad môže pokládka zámkovej dlažby vyzerať ako jednoduchá činnosť, na ktorej nie je čo pokaziť. Omyl, zásady platia aj v tomto smere a ich nedodržanie síce nemusí okamžite znamenať negatívny výsledok, no rokmi sa ich nerešpektovanie môže prejaviť a vynaloženú námahu tak bude potrebné opakovať.

pokládka

Pokládka zámkovej dlažby a čo je potrebné pri nej dodržať

Základom správnej pokládky zámkovej dlažby sú samotné základy. Predtým ako ich začneme kopať, mali by sme poznať niekoľko skutočnosti, medzi ktoré patrí najmä budúce využitie tohto priestoru. Pokiaľ po takom chodníku prejdete len občasne, základy by mali mať hĺbku v rozmedzí 25 – 35cm. Ak je však pokládka zámkovej dlažby súčasťou výstavby stojiska pre auto alebo vjazd do garáže, potom by ich hĺbka mala mať aspoň 55 – 65 cm pod povrchom. Pokiaľ bude zámková dlažba slúžiť na prejazd autom, budú potrebné 2 podkladové vrstvy štrku. Spodná vrstvy by mala mať v zhutnenom stave hrúbku 25 – 35 cm a je tvorená kamennou drtinou o hrubosti 16 – 32 mm. V procese pokládky zámkovej dlažby vzniká v tomto momente priestor na použitie vibračnej dosky, ktorá vytlačí väčšinu vzduchu spomedzi štrku. Na takto spevnenú vrstvu pokladáme druhú z nich pozostávajúcu z jemnejšej drtiny o hrúbke 4 – 8 mm, pričom táto vrstva by mala mať hrúbku v rozmedzí 10 – 15 cm. Aj túto je následne potrebné utlačiť pomocou vibračnej dosky. Ak riešite pokládku zámkovej dlažby pre chodníček určený na občasný prechod ľuďmi, určite bude postačovať len druhá zo spomínaných vrstiev.

pokládka dlažby

Bez ohľadu na to, že sa tento problém javí ako v praxi nepravdepodobný, stále existuje istá skupina domácich majstrov, ktorí pri pokládke zámkovej dlažby ignorujú nutnosť rámovania. Myslia si totižto, že pokiaľ posledný rad dlažby dôkladne obsypú zeminou, bude to ako ukončenie dokonale postačovať. Obrubníky je nutné osadiť do navlhnutého betónového lôžka a s využitím vodováhy alebo povrazu sa osádzajú do roviny. Ak v rámci rámovania čokoľvek zanedbáme, veľmi rýchlo sa nám to vráti upadaním dlažby a následným vznikom medzier.

Experta na pokladanie zámkovej dlažby nájdete na internetovej stránke http://exterierstav.sk/.