Obnoviteľné zdroje energií môžu byť vďaka fotovoltaickému panelu aj vo vašej zásuvke

Nie je vám životné prostredie ľahostajné a zaujímate sa o to, ako by ste prispeli k tomu, aby nedochádzalo k jeho ničeniu? Elektrickú energiu dokážete čerpať aj ekologickou cestou priamo z vašej zásuvky. Získavať elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov – najmä zo slnka, predstavuje fenomén súčasnosti. Fotovoltaický panel predstavuje zariadenie, vďaka ktorému v súčasnosti dokážeme vyrábať elektrinu ekologicky – jej výroba nezaťažuje životné prostredie a rovnako ani zdravie človeka.

solární panel

Fotovoltaický panel je súčasťou fotovoltaického systému

Fotovoltaický systém možno nazvať aj fotovoltaická elektráreň. Základom pre fotovoltaickú elektráreň sú fotovoltaické panely, vďaka ktorým je umožnené zachytávať slnečné lúče a premieňať ich na elektrickú energiu. Fotovoltaický systém predstavuje spojenie fotovoltaických panelov, riadiacich prvkov a výkonových častí do jedného celku. Slnečné lúče sa nachádzajú v našom okolí v neobmedzenom množstve a sú zadarmo. Tento spôsob získavania elektrickej energie teda nezaťažuje životné prostredie.

Na čo všetko je možné fotovoltaický systém použiť?

Fotovoltaický systém premieňa slnečnú energiu na elektrinu, ktorá je pre nás dôležitá. Výhodou je to, že sa vďaka tomuto systému vyrába aj vtedy, ak jej má naša domácnosť už dostatok. Čím viac svetla na daný fotovoltaický panel dopadne a tiež to, koľko ho dokáže zachytiť, ovplyvňuje to, koľko energie sa tomuto systému podarí vyrobiť. Dobrou správou ostáva však to, že ak sa vášmu systému podarí vyprodukovať elektrickej energie viac, než je vaša priemerná spotreba, môžete získať bonus za akumuláciu energie.

fve

Kde všade fotovoltaický systém nájde svoje uplatnenie?

Fotovoltaický systém nájde svoje uplatnenie všade tam, kde počas roka dopadá dostatok slnečných lúčov. V praxi sa s nimi stretávame prevažne na rodinných domov, hospodárskych budovách, čerpacích staniciach, poľnohospodárskych družstvách, ba dokonca aj na väčších stavbách. Je pritom jedno, či si fotovoltaické panely umiestnite na strechu stavby alebo do jej bezprostredného okolia. Jej hnacím motorom sú slnečné lúče, pri jej umiestnení sa teda uistite, či na toto miesto bude svietiť slnko nielen počas celého roka, ale najmä cez deň. Fotovoltaický panel by inak nemusel pracovať na maximum, vďaka čomu by dochádzalo k jeho neúplnému využitiu. Aby však toto zariadenie pracovalo tak, ako má, musí byť fotovoltaický systém kvalitný a zostavený rukami skúsených odborníkov. Navštívte stránku www.viessmann.sk, kde nájdete množstvo zaujímavých informácií o týchto zariadeniach.