Je potrebné poistenie majetku?

Poistenie. Už keď to slovo počujeme, hneď vidíme iba platby, ktoré pravidelne uhrádzame. A niekedy veru nie malé.
Dôležité je uvedomiť si, že práve poisťovňa je ten, kto nám pomôže, keď sa stane niečo zlé. Vlastne si platíme za svoju ochranu. Až keď príde nejaká kalamita a náš majetok ostane nepoužiteľný, vtedy oceníme, že nám poisťovňa vyplatí určitú čiastku na nákup nových vecí.

vila.jpg

Ako je to s poistením majetku? V prípade budovy sa poisťuje stavba, teda všetko, čo je zabudované. Múry, podlahy, strecha, okná, dvere, všetko na pevno primontované. Hodnota stavby a stavebných súčastí sa určuje podľa zastavanej plochy, počtu podlaží, veku stavby.
Ďalej je to zariadenie domu. Tu si sami určujete, aká vysoká má byť poistná suma. Treba si dobre premyslieť, akú cenu majú všetky veci vo vašej domácnosti. Nábytok, doplnky, koberce, oblečenie, topánky, elektrické spotrebiče, riad… Vlastne koľko by ste potrebovali, aby ste si moli nakúpiť nové veci v prípade, že by sa všetky zničili. Ak máte doma cenné veci, napríklad starožitnosti, tieto sa poisťujú zvlásť.
Možno sa v tom všetkom strácate, je veľa informácii vo všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach. Nechajte si poradiť a pomôcť poradcom, ktorý vám poistnú zmluvu sprostredkuje. Vopred si pripravte otázky, aby ste vedeli, čo vlastne máte kryté poistením a čo nie. Predídete tak sklamaniu a nedorozumeniam.

povodeň.jpg

Dôležité je, aby ste si správne vybrali aj riziká, ktoré by mohli poškodiť, alebo zničiť váš majetok. Pozrite si, čo daná poisťovňa ponúka a vyberte si dobre. Najčastejšie riziká sú : požiar, povodeň, záplava, víchrica, krádež, voda z vodovodných zariadení. Poisťovne zisťujú a stanovujú úroveň zabezpečenia a ochrany pred určitým rizikom. V neposlednom prípade sa stáva, že vám váš dom poškodí pád stromu, alebo iného predmetu, alebo iné riziká, premyslite si, čo je vo vašom prípade pravdepodobné.
Ku poisteniu domácnosti si môžete pripoistiť aj zodpovednosť za škodu spôsobenú členom domácnosti.
Je dôležité si dobre vybrať, aby ste mohli aj po nejakom nešťastí bez ťažkostí svoje bývanie obnoviť.