Ako postupovať pri ukončení živnosti?

V prípade, že si už neprajete naďalej pokračovať vo vašej živnosti, môžete sa ju rozhodnúť bezplatne ukončiť. Ukončenie živnosti sa dá zrealizovať na základe osobného stretnutia na vašom príslušnom okresnom úrade. Pokiaľ si z časových či rôznych iných dôvodov nemôžete osobné stretnutie dovoliť, je možné ukončenie živnosti zrealizovať aj online, prostredníctvom webového portálu slovensko.sk. V oboch prípadoch, či už osobným alebo elektronickým spôsobom, budete postupovať určitými krokmi, ktoré pozostávajú z daných podmienok a povinností. Základnou povinnosťou, ktorú musíte vykonať pri osobnom aj elektronickom spôsobe ukončenia je vyplnenie Oznámenia o ukončení podnikania. Toto oznámenie je vo forme formulára, a keď chcete pri osobnej návšteve okresného úradu ušetriť čas, môžete si ho vytlačiť a vypísať aj dopredu, čím ušetríte zároveň aj prácu úradným pracovníkom.

papierový formulár

Oznamovací formulár sa skladá zo všeobecných informácií o živnosti, ktoré je potrebné do neho doplniť. Ide napríklad o údaje ako:

  • Adresa a označenie Okresného úradu
  • Obchodný názov
  • Rodné číslo
  • Identifikačné číslo (IČO)
  • Zdravotná poisťovňa

Následne sa v Oznámení o ukončení podnikania nachádzajú dve tabuľky, do ktorých sa dopĺňajú údaje o živnostenskom oprávnení a dátum ukončenia živnosti. Tabuľky sa však odlišujú a každá je určená podľa zámeru na iný účel. Rozlíšenie je nasledovné:

  • Tabuľka č. 1 – vypisuje sa v prípade, keď máte záujem o ukončenie a úplné zaniknutie živnosti so všetkými predmetmi podnikania
  • Tabuľka č. 2 – vypisuje sa v prípade, keď máte záujem o ukončenie iba určitých predmetov podnikania, avšak nie o úplné zaniknutie živnosti

online formulár

Oznámenie nezabudnite po vyplnení na konci potvrdiť svojím podpisom a môžete ho odoslať. Ďalšia povinnosť, ktorá vás čaká po odoslaní Oznámenia o ukončení podnikania, sa týka daňových záväzkov. Vašou povinnosťou ako živnostníka je najneskôr do 30 dní od ukončenia živnosti, podať žiadosť na Daňovom úrade, ktorou zrušíte zaregistrovanie k dani z príjmov. Žiadosť sa podáva rovnako vo forme formulára a taktiež je možné ju vyplniť osobne na úrade alebo online spôsobom. Potom, čo bude vydané rozhodnutie od Daňového úradu, ktorým sa oficiálne ruší registrácia, je vašou úlohou ešte vrátiť identifikačné karty DIČ a IČ DPH. Týmto však daňové povinnosti ešte nekončia a netreba zabúdať ani na daňové priznanie, vyčíslenie základu dane, DPH či dane z motorového vozidla, pokiaľ ste ho používali na podnikateľské účely.