Priebeh likvidácie v spoločnosti

Jedna sa o proces, pri ktorom sa konkrétna spoločnosť pripravuje na zánik. Môžeme, teda povedať, že úspešná likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným sa končí vymazaným spoločnosti z obchodného registra a tiež samotným zánikom spoločnosti. Pri likvidácii ide teda oto, aby sa daná spoločnosť vysporiadala s všetkými záväzkami, pohľadávkami alebo prípadnými dlžobami, ktoré by sa mohli v spoločnosti vyskytnúť. Treba podotknúť, že do likvidácie vstupujú len tie spoločnosti, ktoré disponujú dostatočným majetkom, teda finančnými prostriedkami, ktoré uspokoja nároky všetkých veriteľov.

likvidácia

Prečo, ale vlastne taká likvidácia vzniká? Dôvody v rôznych spoločnostiach sa môžu líšiť. Jedným s najčastejších dôvodov býva nezáujem viesť konkrétnu poprípade žiadnu podnikateľskú činnosť. Pokiaľ sa samotná likvidácia neskončí spoločnosť musí “vystupovať” v obchodnom registri s dodatkom v likvidácii. Likvidáciu vedie tzv. likvidátor zaoberá sa všetkými záležitosťami, ktoré sa týkajú likvidácie spoločnosti. Za výber likvidátora zodpovedá samotná spoločnosť zvoli si ho sama spoločným rozhodnutým všetkých spoločníkov. V niektorých prípadoch, ale môže likvidátora určiť aj súd. Ide však len o mimoriadne situácie, ktoré môžu nastať. Likvidátor ma na starosti niekoľko dôležitých záležitosti, čo sa týka samotnej likvidácie firmy. Musí napríklad oznámiť všetkým známym veriteľom, že spoločnosť vstúpila do likvidácie.

likvidácia

Oznámiť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie musí taktiež všetkým úradom či orgánom, ktorým tato informácia prináleží. Takou inštitúciou je napríklad daňový úrad. Ďalej je povinný informovať všetkých členov spoločnosti o aktuálnom priebehu likvidácie. Tiež vedie účtovníctvo, zoznam majetku a členov spoločnosti. Likvidátor ma nárok na finančnú odmenu vo výške 1500 eur. Tato odmena je určená na možné výdavky, ktoré likvidátor môže mať voči spoločnosti. Suma je vyplatená na úschovný účet príslušného notára a po skončení likvidácie bude likvidátorovi vyplatená. Členovia spoločnosti, teda všetci spoločníci majú nárok na likvidačný zostatok.