O ekonomike

Odrazom ekonomiky je hospodársky stav štátu. Prosperita, ktorú zažívajú bežní pracujúci jednotlivci v dostatočnej miere a to tak, že nie sú obmedzovaní v naplňovaní svojich základných potrieb nedostatočným finančným rozpočtom. Môžu si dovoliť to, čo potrebujú, môžu cestovať, zažívať nové veci s tým spojené, vzdelávať sa a podobne.

Aj keď k základným materiálnym potrebám ľudstva patrí bývanie, jedlo a oblečenie, je na nás v akom množstve a kvalite chceme tieto potreby napĺňať. To znamená, či si vystačíme s málom a upriamime svoje smerovanie napríklad k duchovnému rozvoju a sebapoznaniu, alebo naopak je našim snom bývať luxusne, užívať si jazdu drahým autom a navštevovať exkluzívne dovolenky.

ekonomika a vplyvy na ekonomiku

Popri tom všetkom nie je celkom na škodu rozlišovať, čo je materiálny svet a čo je svet duchovný, čo nám pomôže k nastaveniu hodnôt a ich popredných miest v rebríčku. Vnútorný prežitok, láska a pokoj v srdci je predsa niečo, čo nám nikto nemôže zobrať a čo nás povznáša do vyšších vibrácií prežívania bežného každodenného života.

burza ako súčasť ekonomiky

Nezabúdajme však na pracovnú činnosť, ktorá nám prináša istý príjem, ktorý nám umožňuje materiálne sa zabezpečiť, zaplatiť účty a kúpiť všetko, čo je potrebné. Aj zábava, kultúrne prežitky, športové aktivity sú súčasťou nášho prežívania a ako sa hovorí, nič nie je zadarmo. Takže aj k absolvovaniu predstavenia v kine alebo v divadle, či účasti na koncerte alebo športovom podujatí vo väčšine prípadov potrebujeme finančné prostriedky.

Je zaujímavé, že jednotlivé krajiny majú vyššiu životnú úroveň, za čím stojí ekonomika toho ktorého štátu. Nabáda nás to k porovnávaniu sa v určitých aspektoch života a k otázkam typu, prečo v tej či onej krajine sú vyššie platy a jednotlivci majú sociálne výhody, o ktorých v našej krajine ani nepočuť. Ekonomika a politika je rozsiahla oblasť, ktorá formuje krajiny a pozdvihuje ich.