Nezhody pri sexe a predčasné vyvrcholenie u muža

Z hľadiska intímneho sexuálneho života nebýva automaticky u každého z nás všetko v poriadku. Vlastne sme len ľudia a aj v tomto smere máme isté nedostatky, ktorých dôvodom sú buď organické alebo psychické faktory. K jedným z týchto nedostatkov sa v prípade mužov radí skorá alebo predčasná ejakulácia, respektíve vyvrcholenie skôr, než si potrebnú dávku rozkoše dokáže užiť aj ich partnerka. Táto téma, respektíve dĺžka trvania je však veľmi diskutabilná a pravdepodobne so sebou prináša rozdielne pohľady i názory.Západ Slnka, muž drží ženu, romantické, pár

  • Niekto možno za predčasné vyvrcholenie považuje 10 minút, niekto 2 minúty, iných zasa trápi problém, kedy predčasná ejakulácia nastáva vlastne skôr, než vôbec príde k styku.

Človek nie je iba fyzické teleso, ale disponuje tiež inteligenciou, vnemami, citmi,… skrátka životom a veľkú úlohu zohráva psychický stav. Iné to nie je ani v intímnej chvíli, kedy vzrušenie prichádza predovšetkým mysľou, na základe toho čo vidí, cíti a čo si predstavuje. Tieto vnemy sú ale žiaľ častokrát narušené stresom, nervozitou, vyťažením a stratou schopnosti koncentrovať sa.Zamilovaný pár, príroda, romantické
V nejednom prípade muž považuje za výhru, ak pri sexe dosiahne vyvrcholenie. Ale na fakt, že by mal tento akt predĺžiť a príjemnejšie chvíľky dopriať i partnerke, na to veľa mužov už žiaľ nemyslí. Táto podvedomá snaha docieliť „sebecký orgazmus“ ovplyvňuje aj telo, respektíve to, čo môžeme nazvať predčasným vyvrcholením.
Ale určite sa môžeme mýliť a sú prípady, kedy muž aj napriek dobrej vôli skrátka ejakuláciu pod kontrolou nemá. Liečivá obsahujúce látku Tadalafil, známe tablety Cialis alebo generikum Tadaforce 60mg sa v takomto prípade dokážu postarať o takmer nekončiaci, každopádne plnohodnotný styk.

  • Ak muži túžia po akejsi prirodzenej ceste, mali by popracovať na svojej psychike a napríklad si pri styku občas predstaviť niečo asexuálne, čím dokážu ejakuláciu o nejaký čas oddialiť.